top of page

Hof van Delft, Ekeren 

Na een zwaar bevochten strijd samen met de omwonenden om het bijzondere Hof van Delft in Ekeren van de sloop te redden, hebben we vandaag vernomen dat het door de provinciale architect Leonard Blomme ontworpen kasteel sinds deze maandag afgebroken wordt.

Dit is een nederlaag voor alle inwoners, een nederlaag voor het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat zijn erfgoed op zorgwekkende wijze ziet slinken. We lezen dat het aantal gebouwen van historisch belang heftig zal afnemen onder druk van de nieuwbouwontwikkeling.

Afbraak Laarkasteel Ekeren

 

Dit dossier is een nederlaag die een administratieve incompetentie onthult om het erfgoed te begeleiden, te dynamiseren en een wetenschappelijk erfgoed van het gebouw over te dragen.
Het kasteel had gemakkelijk nog gered kunnen worden. Een vroegere sloopaanvraag werd tegengehouden door de vorige burgemeester van Antwerpen en het vorige Antwer
pse Provinciebestuur. Maar daarna bleven deuren en dakramen open staan en sijpelde er zo regenwater naar binnen.

De kwaliteit van het gebouw deed het standhouden, maar tegenover ongevoelige en onwetende ontwikkelaars en autoriteiten gaat de rede verloren. We hebben de gemeente, de regio, de verschillende ministers aangeschreven in een taal die niet onze moedertaal was. We hebben samengewerkt met de buurtbewoners en de defensiegroep, maar de laksheid is abnormaal.
We worden opnieuw geconfronteerd met de afbraak van een belangrijke getuige en een kwalitatief gebouw ten gunste van een gestandaardiseerde en gepolitiseerde architectuur.

We moeten nu de basis leggen voor een democratische en kwalitatieve architectuur voor de bevolking. Laten we een beeld van het lokale terugbrengen zonder bang te zijn voor wat achterhaalde modernistische principes. Laten we de schoonheid van de traditionele architectuur d
urven zien om de morele en wetenschappelijke betekenis ervan te ontdekken.

bottom of page